PRODUKTY 

MOŽNOSTI BALENÍ, DÁVKOVÁNÍ A KONTROLY VÝROBKŮ


STROJE PRO BALENÍ DO PŘEDHOTOVENÝCH OBALŮ - SÁČKŮ, PYTLŮ APOD.

Předhotovené sáčky a pytle z papíru nebo folie pro balení různých typů produktů.

STROJE PRO BALENÍ DO OBALŮ Z KARTONU (KRABIC)

Různé tvarové a rozměrové varianty krabic z vícevrstvého kartonu.

STROJE PRO BALENÍ DO TEPELNĚ TVAROVANÝCH OBALŮ

Termoformovací stroje, traysealery, stroje pro balení do vakua, modifikované atmosféry apod.

STROJE PRO BALENÍ DO PŘEDHOTOVENÝCH OBALŮ

Balení různých typů produktů do obalů ze skla, plastu, plechu, kartonu apod.

MANIPULACE VÝROBKŮ, ROBOTY, DOPRAVNÍKY, DOPRAVNÍKOVÉ TRATĚ

Doprava a manipulace produktů pro další zpracování.

VÁHY, DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stroje pro vážení a dávkování různých typů produktů.

KONTROLA VÝROBKŮ

Systém pro kontrolu hmotnosti a nežádoucích příměsí ve výrobku.