STROJE PRO BALENÍ DO TEPELNĚ TVAROVANÝCH OBALŮ

Termoformovací stroje, traysealery, vacuum ...

Stroje pro potravinářské, medicínské a další aplikace.


TERMOFORMOVACÍ STROJE

Termoformovací hlubokotažné stroje COLIMATIC v několika typových řadách,  pro bezpečné a trvalé balení Vašich produktů do obalů vytvarovaných z role folie. Stroje pro balení metodou BLISTER, SKIN, VACUUM, ATP, SHRINK, WEBSKIN, COOK-IN, STERILIZATION SYSTEM, MAP, s výkonem do 40 taktů/ min. Stroje vyráběné na míru Vašim výrobkům, v hygienickém designu, se snadným přístupem pro servis a údržbu, se špičkovým výkonem a uživatelsky přívětivým prostředím. Stroje kompatibilní s mnoha typy doplňkových zařízení. Provedení strojů pro potravinářské a medicínské aplikace. Široké možnosti doplňkových zařízení.

TRAYSEALERY

Automatické stroje COLIMATIC pro balení plastových, kartonových a hliníkových předtvarovaných tácků a misek s uzavíráním fólií, kartonovými víčky a s možností aplikace s opětovně uzavíratelným uzávěrem. Stroje pro balení metodou TOP SEAL, MAP, SKIN, EASY PEEL. Stroje vyráběné na míru Vašim výrobkům, v hygienickém designu, se snadným přístupem pro servis a údržbu, se špičkovým výkonem a uživatelsky přívětivým prostředím. Široké možnosti doplňkových zařízení.


VACUUM STROJE

Automatická balicí linka COLIMATIC navržená pro balení do obalu svařeného ze tří stran s následným vakuováním celého balení. Tento model je vhodný pro balení středně velkých až velkých produktů nepravidelných tvarů. Proces lze rozdělit do dvou hlavních fází: balení a vakuování. V první fázi je fólie vytvarována do trubice a podélně utěsněna kolem produktu. Ve druhé fázi probíhá vakuum a příčné těsnění. Současně je jedna strana utěsněna mimo komoru a jedna strana je utěsněna do komory. Přechody z jedné velikosti nebo tvaru balení na jinou nevyžadují žádné změny na lince; proto může stroj běžet nepřetržitě, což vede k výraznému snížení nákladů a času při současném zvýšení produktivity. Široké možnosti doplňkových zařízení.