KONTROLA VÝROBKŮ

Zařízení pro kontrolu hmotnosti, tvaru, potisku a nežádoucích příměsí ve výrobcích.

KONTROLNÍ SYSTÉMY - LINKY

Kontrolní systémy, případně kontrolní linky jsou nezbytnou součástí výrobního procesu, kde pomáhají odhalovat výrobky, které neodpovídají požadovaným nárokům na kvalitu. Kontrola přítomnosti, tvaru, vzhledu, správnosti potisku, průtoku, hmotnosti, detekce kontaminantů apod. je standardní kontrolní činností na dnes dodávaných výrobních linkách.  

KAMEROVÉ SYSTÉMY KONTROLY, KONTROLA ELEKTRONICKÝMI SNÍMAČI

Vizuální kontrola přítomnosti výrobku, vzhledu - tvaru a  barvy výrobků, správnosti tištěných údajů, kontrola rozdílů, navádění výrobků, kontrola množství, měření, robotické navádění apod.

DETEKTORY KOVŮ, KONTROLNÍ VÁHY, RENTGENY - XRAY

Nejčastěji aplikované systémy kontroly v různých oblastech převážně potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu, ale i v dalších výrobních odvětvích, kde jsou požadavky na tyto standardní kontrolní systémy. Kontrolní systémy jsou vždy navrhovány podle specifických  vlastností výrobků a požadavků výroby.